Nieuwe website brede school De Waluwe


met up-to-date informatie

De website van brede school De Waluwe is vernieuwd. Een mooie en frisse website met up-to-date informatie. De brede school staat sinds 2011 op de grens van de woonwijken de Waluwe en de Vergt en is een ontmoetingsplek voor bewoners. Het gebouw heeft een directe relatie met de buurt. Kinderen die deze school bezoeken zijn afkomstig uit de directe omgeving. De partners in het gebouw spelen een belangrijke rol in deze directe omgeving. De brede school is een plaats waar school en voor- en naschoolse opvang samengaan. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen zich hier ontwikkelen. Kinderen en ook ouders kunnen elkaar hier ontmoeten en samen activiteiten ontplooien. Daarnaast is er ook een ontmoetingscentrum waar buurtactiviteiten plaatsvinden. Diverse ruimtes zijn bij ons te huur. Met deze nieuwe website hopen we u als bezoeker te informeren over de mogelijkheden. En de mogelijkheden zijn breed!

Website brede school De Waluwe

Nieuwe website brede school De Waluwe

Menu