Landelijke Stakingsdag donderdag 5 oktober 2017


De school is dicht!

CoderoodA3affiche3

De vakorganisaties van leraren en werkgevers hebben een oproep gedaan om deze staking te steunen. Het bestuur en de directeuren van de Stroomm-scholen staan achter deze oproep. Het is daarom een gezamenlijk besluit om op 5 oktober alle 15 scholen te sluiten.

Staken is in het onderwijs geen gewoon goed. Verantwoordelijkheid voor onze leerlingen maakt dat in het onderwijs en zeker ook bij Stroomm terughoudend wordt omgegaan met dit middel. Het doel van deze staking is een sterk signaal af geven dat de problemen in het basisonderwijs zich opstapelen en we ons ernstig zorgen maken over de toekomst van het onderwijs.

Dit besluit is genomen in overleg met andere schoolbesturen in de regio, die veelal ook tot sluiting van de scholen overgaan.

Waarom is onze zorg zo groot?

  • De werkdruk is de laatste jaren toegenomen. Binnen een schoolorganisatie is er weinig flexibiliteit mogelijk ten aanzien van de inzet van leerkrachten. De werkdruk in de groep is moeilijk weg te nemen. We vragen om extra handen in de school, dat is een oplossing om leerkrachten te ondersteunen.
  • Het salaris weerspiegelt de status en de maatschappelijke waardering van een beroep. Het verschil in salaris tussen het primair- en het voortgezet onderwijs is niet uit te leggen. Verder doet het onvoldoende recht aan de mensen die een belangrijke maatschappelijke opdracht vervullen en aan de functie-eisen ten aanzien van het opleidingsniveau en de verantwoordelijkheden van onze leerkrachten. Het salaris maakt het beroep minder aantrekkelijk.
  • Voldoende vakkundig personeel dreigt in de nabije toekomst een groot knelpunt te worden. Jonge mensen kiezen minder vaak voor het onderwijs, waardoor er een groot tekort aan personeel dreigt te ontstaan. Bij de start van dit schooljaar heeft Stroomm gelukkig weer voldoende gekwalificeerde leerkrachten weten te vinden. We merken wel dat het aanbod, ook in onze regio, steeds kleiner wordt.
  • Bij ziekteverzuim ervaren wij nu al een tekort aan invallers. Dat trekt een zware wissel op onze jonge startende leerkrachten en onze ervaren bevlogen leerkrachten. In geval van ziekte moeten groepen samengevoegd worden en zullen in de toekomst misschien meer klassen niet meer opgevangen kunnen worden. Dit gaat ten koste van de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs.
  • Het vak van leerkracht moet weer aantrekkelijk zijn. Leerkrachten moeten de aandacht kunnen richten op de werkzaamheden die er toe doen, er moet meer regelruimte zijn voor leerkrachten. Goed onderwijs begint bij de kwaliteit en het werkgeluk van leerkrachten. Het is daarom van het grootste belang dat er voldoende goed personeel beschikbaar blijft. Een beter salaris en lagere werkdruk voor leraren in het basisonderwijs kunnen helpen om het tij te keren.

Wat gaat er donderdag 5 oktober gebeuren op de Stroomm-scholen?

Op 5 oktober zijn alle scholen van Stroomm gesloten. Aangezien het om een landelijke stakingsactie gaat, wordt er op die dag geen onderwijs gegeven en worden er geen kinderen opgevangen op school. De school is dicht. We begrijpen dat dit een actie is die u als ouder treft en we realiseren ons terdege dat dit voor u vervelend kan zijn. We geven onze leerkrachten echter de ruimte om voor de belangen van uw kinderen op te komen. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. U kunt ons steunen door een helpende hand uit te steken en bijvoorbeeld elkaars kinderen, indien nodig, op te vangen. Mocht dit bij u echt niet lukken dan kunt u contact opnemen met de kinderopvang organisatie waarmee de school samenwerkt. Of u gebruik maakt van kinderopvang (daar zijn kosten aan verbonden) is aan u.

Elk jaar vieren we op 5 oktober De Dag van de Leraar. Dit jaar kiest Stroomm voor een Dag vóór de Leraar!

Menu