Inspectie


De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar bezoekt de inspecteur onze school. De laatste keer was in februari 2014. Al jaren heeft onze school een goed inspectierapport, waarop wij trots zijn. Dit geeft ons energie om verder te werken aan onze ambitieuze school.

Het rapport kunt u hier downloaden: Inspectierapport OBS De Walspong

Inspectierapport_van_bevindingen_vierjaarlijks_bezoek OBS De Walspong-2

Menu