De MR


Vanuit de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) is er aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit ouders (de oudergeleding) en personeel (de personeelsgeleding). De leden van de oudergelding worden uit en door de ouders gekozen. De leden van de personeelsgeleding worden uit en door het personeel gekozen. Bij bepaalde te nemen besluiten heeft de MR een instemmings- of adviesbevoegdheid. Het gaat hier dan over besluiten betreffende vaststellingen of veranderingen van het beleid van school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplan, de schoolgids en de begroting. De MR is bovendien het prikkelend geweten van de directie, met als doel om samen met de directie te komen tot goed onderwijs voor de kinderen en het bewaken van de omstandigheden waarin dat mogelijk is.

De samenwerking met de directie is gebaseerd op een open relatie en vertrouwen in elkaars goede intenties en gemeenschappelijkheid van het doel. De MR vertegenwoordigt in die samenwerking de belangen van de ouders en het personeel. Hier is het reglement van de MR te downloaden: Reglement 26-8-2014.

Wilt u contact opnemen met de MR? Wilt u iets geagendeerd zien of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Neem dan contact op met de MR per e-mail via mr@walsprong.nl of spreek één van de MR-leden aan op school.

De MR-leden, namens het personeel:
Ditsy de Vos-Thijssen (sinds 3-2012)
Betty Vissers (sinds 9-2015, tweede termijn)
Ingrid van de Meer (sinds 9-2015, tweede termijn)

De MR-leden, namens de ouders:
Noura Manssouri (sinds 9-2015)
Bert Kooijman (sinds 9-2016)
Kees Hemmes, voorzitter (sinds 10-2013, tweede termijn)

De MR-vergaderingen.
De MR vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om deze bij te wonen. Aangezien de vergaderingen meestal plaatsvinden op momenten dat de school gesloten is kunt u het beste van te voren aan geven dat u wilt komen. Hou de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de vergaderdata.

Vergaderdata:

– 26 september 2016
1 november 2016 (vervallen)
– 12 december 2016
– 7 februari 2017
6 maart 2017 (vervallen)
– 4 april 2017
8 mei 2017 (vervallen)
6 juni 2017 (vervallen)
– 3 juli 2017 (was 26 juni 2017)

Agenda’s en besluitenlijsten:

MR agenda 26-09-2016
MR besluitenlijst 26-9-2016
MR agenda 12-12-2016
MR agenda 07-02-2017
MR agenda 04-04-2017
MR besluitenlijst 04-04-2017
MR agenda 03-07-2017

Documenten:

MR Jaarverslag 2015/2016

MR Archief:
Documenten die betrekking hebben op voorgaande schooljaren vindt u het MR Archief.

Menu