Testen en Toetsen


De school haalt het maximale leerrendement uit leerlingen. Het leerrendement wordt vanzelfsprekend getoetst door bijvoorbeeld methode gebonden toetsen en landelijke toetsen. Testen en toetsen zijn niet alleen maatgevend binnen ons onderwijs om leerlingen te volgen. Wij volgen leerlingen ook in hun proces van ontwikkeling. En stellen daar doelen bij.

toetsen

Hierbij gaat het om gegevens, die wij verzameld hebben met behulp van toetsen, waarbij de resultaten afgezet kunnen worden tegen wat gemiddeld verwacht wordt. Gewerkt is met zogenaamde landelijk genormeerde toetsen van het instituut voor toetsontwikkeling Cito.

Cito
Op het eind van groep 6 en 7 maken de kinderen de Cito-entreetoets. Aan de hand van de uitslag wordt bepaald op welke onderdelen er in groep 8 extra aandacht wordt gevestigd. Elk jaar wordt op onze school bij de kinderen van groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Per kind wordt daarover aan school en ouders gerapporteerd. De gegevens maken onderdeel uit van de advisering voor het vervolgonderwijs. Ook de school krijgt een rapport. Daarin wordt de gemiddelde prestatie van alle leerlingen vermeld. Het gemiddelde van de eigen school kunnen we daar mee vergelijken. De Walsprong heeft de laatste drie jaren een bovengemiddelde uitstroom van leerlingen in groep 8 en vergeleken met de eigen schoolgroep.

Hieronder vindt u het gemiddelde resultaat van de Cito eindtoets van de afgelopen jaren:

Cito eindscore 2012: 535,5
Cito eindscore 2013: 534,1
Cito eindscore 2014: 536,6
Cito eindscore 2015: 534,9
Cito eindscore 2016: 535,5
Cito eindscore 2017: 532,8
Cito eindscore 2018: 532,9

Menu

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.