Inspecteurs zeer te spreken over onze rekenaars


Walsprong biedt goed rekenonderwijs

In het teken van een themabezoek voor De Staat van het Onderwijs kwamen deze week twee inspecteurs bij ons op bezoek. Zij kwamen kijken of wij goede rekenaars goed onderwijs bieden. Het antwoord is een volmondig JA!!

Er is veel aandacht voor de sterke rekenaars in de groepen, in subgroepjes en schoolbreed. De kinderen die zij gesproken hebben zijn enthousiast over het aanbod en de aanpak. Kinderen zijn ook enthousiast over de kindgesprekken die wij twee keer per jaar houden, zij voelen zich serieus genomen. Het ‘voortoetsen’ gebeurt op De Walsprong op de goede manier, het heeft effect. Leerkrachten zetten aanvullende materialen in en hebben oog voor de behoeften van de kinderen.

Het team gaat er voor en de inspectie ziet bevlogenheid bij de leerkrachten. Als laatste: er is gerichte aandacht waar goed op voortgeborduurd kan worden.

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.