Enthousiaste ouder gezocht voor MR


Medezeggenschapsraad

Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Walsprong zijn we op zoek zijn naar een enthousiaste en betrokken ouder die de MR komen versterken.

Wat doet de MR?
In de MR spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben. De MR is op verschillende manieren betrokken bij de besluitvorming en wettelijk ligt vast wat de rol is van de MR bij verschillende onderwerpen. Afhankelijk van het onderwerp moet de directie:

  • De MR vragen om in te stemmen met een besluit. Als de MR niet instemt mag de directie het besluit niet doorvoeren, of;
  • De MR om advies vragen voordat een besluit word genomen, of;
  • De MR informeren over een te nemen besluit

De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De MR vormt dus een schakel tussen ouders, personeel en directie. Als MR lid bent u actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid op school.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe. MR-leden hebben recht op scholing over de regels en praktijk van medezeggenschap.

Wat vragen wij van u?

  • Interesse in schoolbeleid en schoolregels
  • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
  • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 tot 10 maal per jaar, meestal de eerste maandagavond van de maand)
  • Een kritische én open houding

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken?
Maak uw interesse dan vóór 8 oktober 2018 kenbaar door een e-mail te sturen naar mr@walsprong.nl. Indien er meer personen reageren dan er plaatsen zijn, zal er een verkiezing gehouden worden. In het andere geval zal de aangemelde persoon automatisch tot de MR toetreden.

Wilt u eerst met een ouder uit de MR praten? Neem dan per e-mail contact op met onze voorzitter:

Martijn Lammers – mrlammers@gmail.com

Meer informatie op deze website op de MR-Pagina.

Download: Enthousiaste ouder gezocht voor MR

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.