KiLaLe onderbouw en bovenbouw


Met denksleutels

Op De Walsprong wordt aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong de mogelijkheid geboden om mee te doen met het KILALE-project (KInderen LAten LEren). Dit project vraagt aan de kinderen om hun eigen onderzoeksvraag te stellen. Deze vraag komt voort uit hun eigen interesse/passie. Bij het beantwoorden van hun vraag worden ze ondersteund door de groep leerlingen en betrokken ouders in een zgn. leerplanteam. Er wordt verwacht dat ze ook op ontdekking gaan in de ‘echte’ wereld.

We werken met denksleutels over de winter. Denksleutels stimuleren de kinderen om creatief/ out-of-the-box te denken. De reactie van de kinderen: “Wat leuk! Je mag tijdens deze les echt alles denken”.

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.