Landelijke staking op 6 november


De Walsprong is dicht op die dag

De onderwijsbonden roepen alle medewerkers uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op tot een staking op woensdag 6 november 2019. Zij eisen van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

Het bestuur van Stroomm ondersteunt deze eisen van de medewerkers. Alle scholen van Stroomm zullen op 6 november a.s. dan ook gesloten zijn. Dat betekent concreet dat u op die dag zelf voor opvang voor uw kind dient te zorgen.

Wij vragen uw begrip voor ons standpunt omdat het gaat om een goed salaris, goede collega’s en werkplezier voor mensen die elke dag weer werken met uw kind en daarmee aan de toekomst van ons land.

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.