Monthly Archives: januari 2020


Het vakgebied “Recht” voor IMC Basis


Vanuit IMC Basis maken de kinderen gedurende 2 jaar kennis met van allerlei verschillende vakken en de daarbij horende beroepen. Onze groepen 7 en 8 hebben de afgelopen 4 weken kennis gemaakt met beroepen uit het vakgebied “Recht”. Allereerst hebben we bewakers uit de penitentiaire inrichting uit Vught samen met een gedetineerde te gast gehad. […]

lees meer

De Nationale Voorleesdagen gestart


Van 22 januari t/m 1 februari zijn De Nationale Voorleesdagen. Als start van deze Voorleesdagen zijn de leerkrachten in andere groepen gaan voorlezen. De Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en is een project van Stichting Lezen. De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen van kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen […]

lees meer

Staking op 30 en 31 januari


Ook De Walsprong is 30 en 31 januari dicht, wij doen mee aan de landelijke staking van het basisonderwijs. Hieronder vindt u een brief hierover van de voorzitter van het College van Bestuur van Stroomm, de organisatie voor openbaar onderwijs waar De Walsprong onder valt. — Geachte ouder(s) / verzorger(s), Op 11 december is er […]

lees meer

Kanjer informatieavonden


Vorig schooljaar heeft “Kanjertraining” een geslaagde ouderavond verzorgd voor de ouders van toen groep 6. “Kanjer” is de methode die wij gebruiken om de kinderen (maar ook de leerkrachten en de ouders) te leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. U heeft hier zeker al over gehoord. Bij de intake op […]

lees meer