Het vakgebied “Recht” voor IMC Basis


Een zaak naspelen

Vanuit IMC Basis maken de kinderen gedurende 2 jaar kennis met van allerlei verschillende vakken en de daarbij horende beroepen.

Onze groepen 7 en 8 hebben de afgelopen 4 weken kennis gemaakt met beroepen uit het vakgebied “Recht”. Allereerst hebben we bewakers uit de penitentiaire inrichting uit Vught samen met een gedetineerde te gast gehad. Bureau Halt heeft voorlichting gegeven. Helaas is de gastles met een advocate die kinderrechten wilde behandelen niet doorgegaan door ziekte. Maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door een bezoek aan de rechtbank. We zijn op excursie geweest naar het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch. Groep 7 heeft een “zaak” nagespeeld. Dit onder begeleiding van 2 rechters en een griffier. Groep 8 heeft een echte zaak mogen bijwonen.

Met zijn allen in de trein. Bij het Paleis van Justitie door de beveiliging en door controle poortjes. En vele verschillende beroepen hebben we aan het werk gezien. De rechter, de advocaat, de officier van justitie, de griffier, de bode, politie en nog veel meer.

Met recht 4 mooie weken!

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.