Kanjer informatieavonden


Op 29 januari en 18 februari

Vorig schooljaar heeft “Kanjertraining” een geslaagde ouderavond verzorgd voor de ouders van toen groep 6. “Kanjer” is de methode die wij gebruiken om de kinderen (maar ook de leerkrachten en de ouders) te leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. U heeft hier zeker al over gehoord. Bij de intake op onze school wordt hier altijd over verteld, maar ook in de gangen en de klassen van de school ziet u posters en petjes hangen die met onze “Kanjermethode” te maken hebben.

Om voor iedereen het geheugen weer even op te frissen komt er een medewerker van “Kanjertraining” twee avonden naar school om een bijzonder interessante informatieavond te verzorgen. Om duidelijk te maken dat “Kanjer” niet alleen op school zinvol is, maar ook thuis, vind ik het uitermate belangrijk dat u als ouders op deze avond aanwezig bent.

→ Op 29 januari zijn alle ouders van de groepen 3 en 4/5 welkom.
→ Op 18 februari zijn alle ouders van de groepen 6, 7 en 8 welkom.

Beide avonden beginnen om half acht en duren tot negen uur. Op 18 februari zullen medewerkers van Buurtzorg Jong kort vertellen over de samenwerking die zij met onze school hebben. Hier wordt ook ‘de cirkel’ toegelicht die in alle klassen hangt waar de kinderen met hun pasfoto “tussen rood en groen” kunnen bewegen, u heeft hier al eerder van gezien en gehoord. De ouders van de huidige groep 7 kunnen daarna, indien zij dat wensen, weer naar huis, zij hebben de “Kanjer informatieavond” vorig jaar al gehad. Wilt u toch blijven? Welkom!!

Voor de ouders van groep 1/2 zal later dit jaar dezelfde informatieavond worden georganiseerd, u hoort daar nog van.

Ik hoop dat u met velen aanwezig zult zijn, wij kunnen op school veel doen om de ontwikkeling van uw kinderen zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren, maar wij kunnen natuurlijk niet zonder u!

U komt tocht ook? Vriendelijke groet,

Joep de Boer

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.