Staking op 30 en 31 januari


De Walsprong is dicht

Ook De Walsprong is 30 en 31 januari dicht, wij doen mee aan de landelijke staking van het basisonderwijs. Hieronder vindt u een brief hierover van de voorzitter van het College van Bestuur van Stroomm, de organisatie voor openbaar onderwijs waar De Walsprong onder valt.

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Op 11 december is er een nieuwe CAO voor de medewerkers in het primair onderwijs afgesloten en dat is goed nieuws.

Naast een serieuze salarisverhoging vanaf januari 2020 voor iedereen werkzaam in het primair onderwijs, volgen er ook twee eenmalige uitkeringen. Werknemers, vertegenwoordigd door de bonden, en werkgevers, vertegenwoordigd door de PO-raad, hebben lef getoond door een salarisverhoging voor alle medewerkers van 4,5% af te sluiten, terwijl de overheid nog niet meer dan ongeveer 2,25% daarvan toegezegd heeft te voldoen. Bonden en werkgevers zien dus wel de noodzaak voor een stevig salarisverhoging voor medewerkers in PO.

En toch roepen de bonden op 30 en 31 januari a.s. alsnog een algehele staking uit. Dat komt omdat zowel werknemers als werkgevers de overheid erop wijzen dat salarisverhoging slechts een eerste stap in de goed richting is.

Van de drie redenen die tot nu toe ten grondslag hebben gelegen aan de eerdere stakingen, salaris, werkdruk en een steeds groter wordend tekort aan collega’s, zijn de laatste twee redenen nog steeds onverminderd van kracht. De leidt tot een groot lerarentekort, ook in onze regio. Dat moet met inzet vanuit de overheid voorkomen worden!
Maar in de begroting van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen die in december 2019 is vastgelegd, zijn geen middelen opgenomen om de structurele problemen in het primair onderwijs aan te pakken.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 30 en 31 januari a.s. is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

Het bestuur van Stroomm steunt deze eisen. Alle scholen van Stroomm zullen op 30 en 1 januari dan ook gesloten zijn. Dat betekent concreet dat u op deze dagen zelf voor opvang voor uw kind dient te zorgen. Wij vragen uw begrip voor ons standpunt, omdat het nu gaat om goede collega’s en werkplezier voor mensen die elke dag weer werken met uw kind en daarmee aan de toekomst van ons land.

Hartelijke groet,

Toon van den Hanenberg
voorzitter CvB Stroomm a.i.

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.