Afscheid groep 8


8 juli 2020

De laatste schooldag van groep 8 op 8 juli was een bijzondere. De leerlingen werden met een Jeep op school afgezet en mochten over de rode loper voor de allerlaatste keer hun basisschool binnen gaan. De ochtend stond in het teken van het oefenen en filmen van de musical. Meester Joep trakteerde op deze bijzondere dag de hele school op een lekker ijsje van Hygge. De ijskar stond in het cultureel café van brede school De Waluwe. Om 12 uur mochten de aanstaande brugpiepers hun laatste spullen uit de klas pakken, terwijl de andere groepen en leerkrachten buiten een erehaag vormden voor de schoolverlaters. Onder luid gejoel werden ze uitgezwaaid. In de avond kwamen de groep 8-leerlingen en leerkrachten nog 1 x bij elkaar voor de musical in De Poorterij, samen met hun ouders.

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.