Inspectie


De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar bezoekt de inspecteur onze school. De laatste keer was in februari 2014. Al jaren heeft onze school een goed inspectierapport, waarop wij trots zijn. Dit geeft ons energie om verder te werken aan onze ambitieuze school.

Update juni 2018:
In het teken van een themabezoek voor De Staat van het Onderwijs werd bekeken of wij goede rekenaars goed onderwijs bieden. Het antwoord is een volmondig JA!! Er is veel aandacht voor de sterke rekenaars in de groepen, in subgroepjes en schoolbreed. De kinderen die zij gesproken hebben zijn enthousiast over het aanbod en de aanpak. Kinderen zijn ook enthousiast over de kindgesprekken die wij twee keer per jaar houden, zij voelen zich serieus genomen. Het ‘voortoetsen’ gebeurt op De Walsprong op de goede manier, het heeft effect. Leerkrachten zetten aanvullende materialen in en hebben oog voor de behoeften van de kinderen. Het team gaat er voor en de inspectie ziet bevlogenheid bij de leerkrachten. Als laatste: er is gerichte aandacht waar goed op voortgeborduurd kan worden.

Het rapport kunt u hier downloaden: Inspectierapport OBS De Walspong

Inspectierapport_van_bevindingen_vierjaarlijks_bezoek OBS De Walspong-2

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.