KiLaLe


Op De Walsprong wordt aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong de mogelijkheid geboden om mee te doen met het KILALE-project (KInderen LAten LEren). Dit project vraagt aan de kinderen om hun eigen onderzoeksvraag te stellen. Deze vraag komt voort uit hun eigen interesse/passie. Bij het beantwoorden van hun vraag worden ze ondersteund door de groep leerlingen en betrokken ouders in een zgn. leerplanteam. Er wordt verwacht dat ze ook op ontdekking gaan in de ‘echte’ wereld.

DSC06154

De begeleiding is er op gericht om kinderen te leren plannen, vragen stellen, ontdekkingen overzichtelijk te maken, samenwerken en zichzelf te blijven uitdagen. Er is een KILALE-groep in de onderbouw (groep 2, 3 en 4) en in de bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8). Het team bespreekt met elkaar vanuit een duidelijke signaleringslijst welke kinderen in aanmerking komen voor het project. De school is hierin ambitieus en heeft een beleidsnotitie Hoog en Meerbegaafde leerlingen.

Kilale Engels

OBS De Walsprong heeft een verrijkingstraject voor hoogbegaafde leerlingen. Hierbij wordt uitgegaan van de Big Picture Learning filosofie.

Big Picture Learning gaat uit van het ‘one kid at a time’ principe en bouwt het onderwijs op rondom de individuele leerling vanuit drie peiler (3R): Relatie, Relevantie en herhaalbaar Resultaat. Dat doen ze door te starten bij de passie en interesse van de leerling en dit het centrale punt van het persoonlijk curriculum te maken. Ze doen het ook door de leerling te laten leren in de echte wereld buiten de school met projecten (de resultaten moeten ook betekenis hebben voor die organisatie) en uitdagingen.

De Walsprong biedt leerlingen die meedoen in dit traject een persoonlijk leerplan. De kinderen werken met een eigen leervraag (passie) een persoonlijk leerplan uit, in het echte leven (stage of interview), met ouderbetrokkenheid. De leerkracht begeleidt de groep op een coachende manier.

33611708_1953542374716299_6610020579112124416_n

Door deze aanpak hebben (hoog)begaafde leerlingen meer uitdaging en werken zij samen met gelijkdenkenden. Dit verhoogt het begrip van en voor deze kinderen en verbetert het gehele onderwijs aan (hoog)begaafden in de school. Bekijk dit filmpje eens van Leraar24 over onze school.

walsprogkleurvlakken-3

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.