De MR


Vanuit de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) is er aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit ouders (de oudergeleding) en personeel (de personeelsgeleding). De leden van de oudergelding worden uit en door de ouders gekozen. De leden van de personeelsgeleding worden uit en door het personeel gekozen. Bij bepaalde te nemen besluiten heeft de MR een instemmings- of adviesbevoegdheid. Het gaat hier dan over besluiten betreffende vaststellingen of veranderingen van het beleid van school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplan, de schoolgids en de begroting. De MR is bovendien het prikkelend geweten van de directie, met als doel om samen met de directie te komen tot goed onderwijs voor de kinderen en het bewaken van de omstandigheden waarin dat mogelijk is.

De samenwerking met de directie is gebaseerd op een open relatie en vertrouwen in elkaars goede intenties en gemeenschappelijkheid van het doel. De MR vertegenwoordigt in die samenwerking de belangen van de ouders en het personeel. Hier is het reglement van de MR te downloaden: Reglement 26-8-2014.

De school is onderdeel van de stichting Stroomm. Deze stichting bestuurt meerdere scholen in de regio. Naast een MR op iedere school is er daarom ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Zoals de MR samen werkt met de directie van een school, werkt de GMR samen met het bestuur van de stichting. De GMR en de MR-en hebben een gezamenlijk Medezeggenschapsstatuut. Hier is dit statuut te downloaden: Stroomm Medezeggenschapstatuut 8 juni 2017.

Wilt u contact opnemen met de MR? Wilt u iets geagendeerd zien of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Neem dan contact op met de MR per e-mail via mr@walsprong.nl of spreek één van de MR-leden aan op school.

De MR-leden, namens het personeel:
Daniëlle Duijzer (sinds 9-2020)
Betty Vissers (sinds 9-2015, tweede termijn)
Ingrid van de Meer (sinds 9-2015)

De MR-leden, namens de ouders:
Noura Manssouri (sinds 9-2015)
Bert Kooijman (sinds 9-2016)
Martijn Lammers (sinds 9-2017)

De MR-vergaderingen
De MR vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om deze bij te wonen. Aangezien de vergaderingen meestal plaatsvinden op momenten dat de school gesloten is kunt u het beste van te voren aan geven dat u wilt komen. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de vergaderdata.

Vergaderdata 2020-2021:

  • Maandag 31 augustus 2020
  • Maandag 30 november 2020
  • Maandag 11 januari 2021
  • Maandag 1 maart 2021
  • Maandag 17 mei 2021
  • Maandag 31 mei 2021 (reserve datum)
  • Maandag 28 juni 2021

Agenda’s en besluitenlijsten:

MR Archief:
Documenten die betrekking hebben op voorgaande schooljaren vindt u het MR Archief.

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.