Verlofaanvraag


Walsprong is top

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels vindt u in de schoolgids vanaf pagina 40.
Lees meer: Walsprong Schoolgids 2019 – 2020.

VERLOFAANVRAAG-FORMULIER:

Extra schoolverlof dient aangevraagd te worden door de ouders of verzorgers: Verlofaanvraag OBS De Walsprong (PDF)

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.