Schoolplan


Dit schoolondernemingsplan is de basis voor verdere beleidsontwikkeling in de komende vier jaar. Het plan is opgebouwd uit een analyse, aangeduide ontwikkelpunten en een meerjarenplanning. Het plan helpt ons bij onze ambities.

Het schoolondernemingsplan is gebaseerd op het eerder samengestelde school innovatie plan geformuleerd op basis van de door het team ontwikkelde missie en visie van de school. Hierbij zijn tevens doelstellingen en activiteiten voor de komende vier jaar besproken. In de analyse vindt u een rapportage en een SWOT, die zijn doorvertaald in ontwikkelpunten en een meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning is uitgangspunt van beleidsvorming, maar zal jaarlijks geactualiseerd worden in een jaarplan.

Dit Schoolondernemingsplan ligt in het verlengde van het Bestuurs Ondernemingsplan waarin Stroomm haar ambities naar de samenleving helder maakt. Deze ambities zijn geformuleerd in een missie, visie en strategische doelen. In het schoolondernemingsplan maken wij vanuit onze school een koppeling waarmee we aangeven hoe we de bestuurlijk geformuleerde strategische speerpunten op schoolniveau willen realiseren. De inhoud van het schoolondernemingsplan is gericht op het organiseren, faciliteren en realiseren van de bestuurlijke strategische speerpunten. Het schoolplan kunt u hier downloaden: Schoolplan 2018-2021

 

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.