IMC Basis


We bieden kinderen op De Walsprong een sprong naar de toekomst!
De school neemt voor het tweede jaar deel aan het project IMC Basis. Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen elke week les van vak experts die op vrijwillige basis zorgen voor een uitdagende kennismaking met hun beroep. Het doel is het ontdekken van eigen talenten en interesses, waardoor ze met meer zelfvertrouwen en zelfkennis hun toekomst tegemoet gaan. Vak experts uit verschillende vakgebieden zijn dit schooljaar te gast: journalistiek, archeologie, podiumkunsten, dier en natuurstudies, geneeskunde, architectuur, exacte wetenschappen, politiek en horeca. Ook staan er enkele masterclasses op het programma.

Lees meer in dit artikel van Kader Primair (september 2020): IMC Basis Kader Primair sept 2020

Journalistiek – september 2020

In september hebben we ons bezig gehouden met het vak journalistiek.  Groep 7 heeft kennis gemaakt met de schrijvende pers. We hebben een gastdocent van de krant in de klas gehad, een gastdocent voor fotografie kon helaas niet komen door gezondheidsklachten. We hebben toen zelf opdrachten gedaan met fotografie. Tenslotte hebben we een gastdocent in de klas gehad waarmee we onze eigen schoolkrant gemaakt hebben.  Groep 8 heeft gekeken naar de nieuwe media. Ook heeft de groep ook de fotografieles gevolgd. Daarnaast hebben we een vlog en een podcast gemaakt. Met dank aan de gastdocenten: Janneke Boogaard – schrijvend journalist. Lotte de Laat – Vlogger Vlott vlogt, Wesley de Wit – freelance fotograaf, Valerie van Oord – Communiceer Gewoon! en Vincent van Dalen en Kevin Driessen – VNG.

Lees hier: De Walsprong Kinderkrant

 

 


Visie IMC Basis
IMC Basis stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze hun maatschappelijke rol kunnen innemen. IMC Basis stelt hierbij
motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten in hun leven op kunnen teruggrijpen, bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen. IMC Basis kenmerkt zich dan ook door ervaren in plaats van ‘leren over’.

Doelgroep IMC Basis
IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is; dit betekent dat het programma vooralsnog aangeboden zal worden in wijken en op scholen
van middelgrote gemeenten waar het berekende leerlingengewicht het hoogst is. Het opleidingsniveau, oftewel de hoogst genoten opleiding van één of beide ouders, bepaalt het
gewicht dat de school toekent aan een leerling. Leerlingen met een hoog leerlinggewicht hebben veelal een beperkter beeld van beroepenvelden, weinig rolmodellen in hun directe omgeving en een kleiner aanbod aan activiteiten om hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen.

IMC Basis in de praktijk
Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren
en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst. Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren.

De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied. Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); wat past bij jou, waar ligt je talent, wat vind je leuk?

Meer info: IMC Basis

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.