IMC Basis


We bieden kinderen op De Walsprong een sprong naar de toekomst!
Dat doen we vanaf schooljaar 2019-2020 in samenwerking met IMC Basis. Leerlingen ervaren
en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst.

April 2020 – nieuwsbrief 1 – IMC Basis Zaltbommel

 

 

Journalistiek – november 2019

 

 

Les 1: 2 Gastdocenten. De journalisten Kees Tanis (Algemeen Dagblad) en Brigit Groeneveld (Brabants Dagblad) vertelden over hoe je een interview houdt en wat nepnieuws is
Les 2: Persconferentie. Een interview met Adrie Bragt (Wethouder) en Theo de Boon (Nivo Sparta), met behulp van de journalisten Britta Alink (Het Kontakt) en Kees Tanis.
Les 3: 2 Gastdocenten. Communicatie-adviseurs Cintia Stekelenburg en Valerie van Oord vertelden over hun beroep – samen is er een schoolkrant gemaakt. Bekijk de schoolkrant hier. Of download de PDF: Schoolkrant november 2019.
Les 4: Bezoek aan Fontys Hogeschool Journalistiek. Lees meer hierover: Groep 7 en 8 bezoeken Fontys Hogeschool Journalistiek

 

 

Zorg en welzijn – december 2019

 

 

In december hebben we met groep 7 en 8 van De Walsprong fantastische gastlessen gehad. Vakgebied Zorg en Welzijn. We hebben kennis gemaakt met de lichamelijk, geestelijke en sociale aspecten van Zorg en Welzijn. Zo hebben we een huisarts en een jongerenwerker in de klas gehad. We hebben afgesloten met een excursie naar een verzorgings- en verpleegtehuis. Hartelijke dank aan onze gastdocenten en aan De Wielewaal.

 

 

Recht – januari 2020

 

 

Onze groepen 7 en 8 hebben in januari 4 weken kennis gemaakt met beroepen uit het vakgebied “Recht”. Allereerst hebben we bewakers uit de penitentiaire inrichting uit Vught samen met een gedetineerde te gast gehad. Bureau Halt heeft voorlichting gegeven. Helaas is de gastles met een advocate die kinderrechten wilde behandelen niet doorgegaan door ziekte. Maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door een bezoek aan de rechtbank. We zijn op excursie geweest naar het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch. Groep 7 heeft een “zaak” nagespeeld. Dit onder begeleiding van 2 rechters en een griffier. Groep 8 heeft een echte zaak mogen bijwonen.

 

 

Techniek – februari 2020

 

 

Met IMC Basis hebben we ons in februari bezig gehouden met het vak Techniek. De reeks lessen begon met een fantastische excursie naar het NEMO Science Museum op uitnodiging van Shell. Hier mochten de kinderen proefjes in het lab doen en het museum verkennen. De week er na kwam WerkTalent op school om te vertellen over het werk en de beroepen in de techniek in onze regio. In de laatste les gaf José Bosschaart, communicatie medewerkster bij de Avri, ons een gastles. We kijken terug op inspirerende weken! Meer info en foto’s: IMC Basis – terugblik thema ‘Techniek’ in februari

 

 


Visie IMC Basis
IMC Basis stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze hun maatschappelijke rol kunnen innemen. IMC Basis stelt hierbij
motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten in hun leven op kunnen teruggrijpen, bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen. IMC Basis kenmerkt zich dan ook door ervaren in plaats van ‘leren over’.

Doelgroep IMC Basis
IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is; dit betekent dat het programma vooralsnog aangeboden zal worden in wijken en op scholen
van middelgrote gemeenten waar het berekende leerlingengewicht het hoogst is. Het opleidingsniveau, oftewel de hoogst genoten opleiding van één of beide ouders, bepaalt het
gewicht dat de school toekent aan een leerling. Leerlingen met een hoog leerlinggewicht hebben veelal een beperkter beeld van beroepenvelden, weinig rolmodellen in hun directe omgeving en een kleiner aanbod aan activiteiten om hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen.

IMC Basis in de praktijk
Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren
en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst. Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren.

De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied. Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); wat past bij jou, waar ligt je talent, wat vind je leuk?

Meer info: IMC Basis

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.