Stroomm


Openbare basisschool De Walsprong valt onder het College van Bestuur van de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm). Onder dit bestuur vallen de 15 openbare scholen binnen de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Vught, Maasdriel en Zaltbommel.

stroom

Stroomm is een dynamische organisatie die op 1 januari 2007 is ontstaan uit het samengaan van de besturen van de stichtingen/bestuurscommissies voor primair openbaar onderwijs in de bovengenoemde gemeenten.

De aldus ontstane nieuwe stichting Stroomm vormt het bevoegd gezag over de 15 openbare basisscholen in die zes gemeenten. Op deze scholen werken op dit moment 250 leerkrachten en onderwijsondersteuners die het onderwijs verzorgen voor ca. 3.000 leerlingen. Door de samenvoeging is een krachtige en gezonde scholenorganisatie ontstaan die het openbaar onderwijs op een positieve wijze uitdraagt in de regio waarin de scholen staan. Het bestuur van Stroomm bestaat uit vijf leden en hanteert het principe van een ‘bestuur op afstand’.

De dagelijkse leiding van Stroomm is in handen van het College van Bestuur, de heer R.J.A. (Robert-Jan) Koevoets (Voorzitter College van Bestuur), die daarbij ondersteund wordt door medewerkers van het bestuurskantoor te Rossum. De directeuren van de 15 scholen vormen samen het managementteam en adviseren de heer Koevoets in de ontwikkeling van het beleid. De dagelijkse leiding van openbare basisschool De Walsprong is in handen van Marieke Spruijt, directeur.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Vanuit de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) is er aan Stroomm een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. In deze GMR zijn alle ouders en personeel van de bij Stroomm aangesloten scholen vertegenwoordigd. Van elke school zit één ouder en één personeelslid in de GMR. De GMR overlegt over school-overstijgende zaken met het overkoepelend bestuur Stroomm.

Contact bestuurskantoor: gelukkig-samenwerken-beeldmerk
Stroomm
Kersenbogerd 4
5321 GW Rossum

tel: 0418-663024
e-mail: info@stroomm.nl
Website: Stroomm
Twitter: StgStroomm
Facebook: Stroomm
LinkedIn: Stroomm

Facebook

Facebook Volg je ons al op Facebook? Daar vind je allemaal leuke nieuwtjes: Facebook OBS De Walsprong.